آلودگی هوا به سرطان ریه می‌انجامد.


یك بررسی بر روی ساكنان تكزاس آمریكا نشان می‌دهد كه ذرات ریز فلزی در هوای آلوده شهرها می‌تواند به ایجاد انواع معینی از سرطان ریه نقش داشته باشد.

به گزارش هلث‌ دی نیوز، دكتر ایون كویل استادیار طب داخلی در مركز پزشكی جنوب غربی دانشگاه تكزاس در دالاس و سرپرست این تحقیق گفت: بسیار نگران‌كننده است كه یك ماده آلاینده هوا در سرطان ریه نقش داشته‌باشد، بنابراین لازم است در مورد نقش این ذرات فلزی تحقیق بیشتری انجام شود.

به گفنه كویل ، تا 15 درصد موارد سرطان ریه در غیرسیگاری‌‌ها رخ می‌دهد و یك توضیح احتمالی برای ابتلای این افراد به سرطان استنشاق هوای آلوده به خصوص ذرات بسیار ریز فلزی موجود در آن است كه قابل مشاهده با چشم غیر مسلح نیستند، اما می‌توانند وارد ریه‌ها شوند.

به گفته وی كویل حفر معادن، ذوب فلزات و استخراج و تصفیه نفت و از همه مهم‌تر دود اگزوز ماشین‌ها این ذرات فلزی میكروسكوپی را وارد هوا می‌كند.

پژوهش‌های قبلی رابطه مستقیم میان آلودگی هوا و با بیماری‌های تنفسی و قلبی را ثابت كرده، اما نقش آلاینده‌های هوا در ایجاد سرطان ریه مورد بحث بوده‌است.

نتیجه آن بود كه میان بروز انواع سرطان ریه و ورود روی، كروم و مس به هوا توسط كارخانه‌ها "همراهی" وجود دارد.

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.