استفاده از دستگاههای تصفیه هوا در اماکن و سالنهای ورزشی


شرکت هیون لند به عنوان شرکت پیشرو در ارائه دستگاههای تصفیه هوا با قابلیت و قدرت بالا برای اماکن ورزشی اقدام به معرفی دستگاه تصفیه هوا مدلXJ7800 می نماید.
این دستگاه قابلیت استفاده در سالنهای بزرگ را داشته و باعث فرش شدن هوای محیط و افزایش اکسیژن لازم جهت انجام حرکات ورزشی می شود.

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.