تأثیرات قابل مشاهده یون منفی


تحقیقات نشان داده است که اکثر انسانها در جایی که یون منفی کمی دارد شدیدآ احساس افسردگی می کنند. بیشترین تأثیری که در هنگام وجود یون منفی بالا می توان مشاهده کرد این است که شخص احساس بهتری نسبت به خود می کند، حساسیت کمتری در رفتار خود مشاهده می کند، عکس العمل او سریعتر و پر انرژی تر می شود

تأثیر یون منفی بر عملکرد انسانها نشان داده است که عکس العمل انسانها نسبت به مسائل سریعتر بوده وافراد تحت تأثیر یون منفی از انرژی بیشتر وسطح هوشیاری بالاتری بر خوردار می شوند ( هوای پاکیزه روستاها که دارای یون منفی بالایی است همیشه به عنوان روش معالجه و جلوگیری از افسردگی استفاده می شود.)

مونیتورهای کامپیوتر، تلویزیونها و سیستم های حرارتی و برودتی از مقدار یون منفی موجود در هوا می کاهند. تحقیقات نشان داده است که هم هوای داخل و هم هوای خارج از منزل از یون منفی بسیار پائینی برخواردار است و یون مثبت (باردار از ذرات مضر ) در سطح بالایی قرار دارد، به عبارتی به نظر می رسد که بیشتر یا همه یونهای منفی موجود در هوا در مبارزه با آلاینده ها از بین رفته اند.

سالهاست دردنیا از دستگاههای مولدیونی در محل های کار و منازل جهت رهایی از عوامل آلرژی زا، گرد و غبار، گرده های گیاهان، شورهء حیوانی، دود سیگار و دیگر آلاینده های موجود در هوا استفاده میشود.

گفته شده یونهای منفی بر آلرژی ، آسم، آنفلوانزا ،تب یونجه، سینوزیت ، اگزما، سوختگی اثر گذار بوده و یا حتی میتواند روش مناسبی برای جایگزین کردن قرص های آرامش بخش می باشد.


آ

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.