رابطه آلودگی هوا با ایجاد لخته در رگ های خونی بدن | تصفیه هوا

رابطه آلودگی هوا با ایجاد لخته در رگ های خونی بدن


آلودگی هوا و آلاینده های ذرات معلق باعث لخته شدن خون در ناحیه پا می شود .همانطور كه مسافرت هوایی در قسمت عمومی (اكونومی)به علت جای تنگ بین صندلی ها در زمان پرواز مو جب " سیندرم كلاس اكونومی" در طی زمان پرواز در اثر بی حركتی پاها می گردد.

دكتر آندرا با كارلی از بخش سلامت دانشگاه هاروارد بو ستن و همكارانش اعلام نموده اند كه رابطه بین آلودگی هوا و لخته شدن خون در رگ های بدن قطعی است. نتیجه مقایسه تحقیقات مشابه بر روی 1210 نفر بدون داشتن مشكل آلودگی هوا نشان داد كه با افزایش هر 10 میكروگرم ذره آلاینده در یك متر مكعب احتمال ایجاد لخته های خون در رگ های بدن بیش از70% افرادی كه در هوای پاك زندگی می كنند بوجود می آید . نتیجه گیری نهایی نشان داده است كه هر چه میزان ذرات آلاینده بالا می رود امكان لخته شدن خون نیز افزایش می یابد.

ذرات آلاینده معلق منتشر شده در هوا ناشی از حركت اتومبیل ها و صنایع می توانند حاوی آلاینده هایی شامل قلع ،كربن ،نیترات ،فلزات و دیگر سموم باشند كه جذب آنها می تواند بعد از گذشت سالیان نیز موجب صدمات متنوع به سلامت شخص گردد.

در حالی كه بیماری ریه عامل اصلی نگرانی می باشد تحقیقات بعدی نشان می دهد كه بیماری قلبی و سكته را می تواند در پی داشته باشد كه به علت افزایش تكرار واكنش های شیمیایی آلاینده ها در رگ های ما می باشند .تا به امروز عللی برای ارتباط میان ذرات معلق آلاینده و لخته شدن خون در رگ های بدن یافت نشده بود .اما تحقیقات بر روی مكانیزم ایجاد لخته خون در سیندرم مسافران هوایی نشان داد كه عدم تحرك در دراز مدت مشابه مكانیزم كاهش سرعت جریان خون در نتیجه آلودگی هوا می باشد.

محققان با كشف این حقیقت بدنبال یافتن دارویی برای از بین بردن لخته های جای گرفته در اعماق رگ های خونی و جلوگیری از تراكم و لخته شدن این مواد خطرناك می باشند .


Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.