فیلتر کربن اکتیو


کربن یا ذغال فعال شده با نام هایی مانند کربن اکتیو شده- ذغال فعال نیز شناخته می شود.
کربن اکتیو به کربنی گفته می شود که توسط اکسیژن عمل آورده و فرآوری شده است به شکلی که سوراخ های ریز بی شماری در میان اتم های آن بوجود آمده است. کربن عمل آورده فوق به مقداری فعال می گردد که با مقدار جزیی از آن می توان سطح بسیار وسیعی را برای ساخت فیلتر آماده ساخت.
بطور نمونه یک گرم کربن اکتیو برای آماده سازی 500متر مربع فیلترهوا (یک چهارم زمین فوتبال آمریکایی) به منظورجذب فیزیکی و یا صورت گرفتن واکنش جذب شیمیایی برای فیلترکردن گازهای آلاینده کافی می باشد .
فیلترهای کربن اکتیو توانایی جذب بازمانده های واکنش های شیمیایی و بسیاری دیگر از گازهای آلاینده محیط نظیر 2No.No .2Co .Co همچنین ترکیبات آلی فرار (VOCها،بنزن، رادون، فرمالدئیدو غیره را دارند)سرب 2So و(اکسیدگوگرد) نیز توسط کربن اکتیو از هوا حذف می گردند.


مواد تشکیل دهنده کربن اکتیو وتولید آن

عنصر شیمیایی کربن را همگی با علامت C می شناسیم. منابع کربنی زیادی برای ساخت کربن اکتیو وجود دارند که بطور نمونه به چند مورد آن اشاره می کنیم: ذغال سنگ ( یا تورب) ،پوست سخت چوبی نارگیل، بادام و فندق و...... ذغال سنگ چوب (قهوه ای رنگ) و قطران ، قیر بدست آمده از محصولات نفتی .

تولید کربن اکتیو با یکی از دو روش زیر میسر می باشد:

1)واکنش فیزیکی: با استفاده از گازها ، ماده خام برای ساخت کربن اکتیو ، تبدیل به آن می شود. پروسه تبدیل معمولاً در یک مرحله و گاهی از ترکیب دو مرحله با هم صورت می گیرد.

الف)کربنیزه کردن در یک مرحله بوسیله آرگون یا نیتروژن
ب)اکتیو و اکسید کردن در دو مرحله دوم

2)فعال کردن با روش شیمیایی.

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.