چرا كودكان بیشتر از بزرگسالان در معرض خطرآلودگی هوا قرار دارند؟


اطفال در مقیاس وسیعتری از بزرگسالان در مقابل آلاینده های مو جود در هوا آسیب پذیر هستند. با توجه به اینكه نوزادان و كودكان سریعتر از بزرگسالان نفس می كشند، این امر باعث جذب مقادیر بیشتری گازهای سمی و دیگر آلاینده های موجود در هوا در آنها می شود. علت دیگر جذب بالای آلاینده ها در نوزادان و كودكان تنفس آنان از راه دهان است كه فیلتر طبیعی توسط بینی در آنها دیگر صورت نمی پذیرد و با حذف این فیلتر مقدار زیادی از آلاینده ها اجازه ورود به بدن را یافته و تآثیرات جبران ناپذیری بر سلامتی آنان می گذارد.

اطفال در مقابل تاثیرمنفی آلودگی هوا بر سلامتی شان مستعد تر می باشند زیرا سیستم ایمنی و اعضای بدن آنها هنوز كامل نشده است و درحال رشد است. به عنوان مثال، سربی كه ازطریق دم استنشاق می شود به آسانی در استخوانهای در حال رشد كودكان رسوب می كند. التهاب ناشی از آلودگی هوا مانع رسیدن اكسیژن و هوا از طریق منافذ باریك عبور هوا در بدن كودكان می شود.همچنین به دلیل حساسیت بیشتر سیستم تنفسی در حال رشد كودكان، آنان در مقابل ابتلا به آسم یا سایر بیماریهای تنفسی دیگر آسیب پذیرتر می باشند.

قرار دادن كودكان و نوزادان در معرض هوای مسموم می تواند در رشد سیستم های تنفسی، اعصاب، غدد مترشحه داخلی و سیستم ایمنی آنان تآثیر منفی بگذارد و بعدها ریسك سرطان را در آنها بالا ببرد.

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.