جغرافیای تهران:


آلودگی هوا موجب شده تهران که درزمره یکی از15شهر بزرگ جهان قرار دارد از نظر استانداردهای شهرنشینی و کیفیت زندگی سالم برای ساکنان آن عملا در انتهای جداول جهانی قرار بگیرد.
تهران بزرگ با مساحت707 كیلومتر مربع در موقعیت51/10 درجه طول جغرافیایی و38/41 درجه عرض جغرافیایی و در ارتفاع حدودیك هزار و200 متر از سطح دریا قرار گرفته است. قله دماوند با ارتفاع پنج هزار و628 متر از شمال و قله توچال با ارتفاع3 هزار و933 متر ارتفاع در شمال غربی آن قرار دارد. كوههای جنوب و جنوب شرقی آن در حدود2 هزار متر ارتفاع دارند. ارتفاع مركز تهران حدود یك هزار و200 متر و ناحیه شمیرانات حدود یك هزار و600 متر از سطح دریا است.
تحقیقات به عمل آمده گویای آن است كه جنوب تهران نسبت به مركز آن مرتفع تر است و این ارتفاع با دور شدن به سمت جنوب افزایش می یابد. شرق و غرب تهران نیز نسبت به مركز آن مرتفع تر است و با توجه به این موارد شهر تهران را می توان به صورت كاسه ای نامنظم مجسم كرد، كه از نظر جغرافیایی و اقلیمی مكان مناسبی برای یك شهر گسترده و بزرگ نبوده است.
علاوه بر این، عامل مهمی كه در پراكندگی آلاینده های هوا بسیار موثر است مسئله وارونگی دماست كه براساس آمار تقریباً دو سوم از روزهای سال وارونگی دما اتفاق می افتد و ارتفاع آن در حدود250 تا400 متر از سطح زمین است. وارونگی دما موجب تجمع مواد آلاینده در نزدیكی سطح زمین و تشدید آلودگی هوای تهران می شود.


وضعیت وزش باد در شهر تهران


حركت بادها و سرعت آنها متاثر از وجود اصطكاك درسطح زمین است. وجود پستی و بلندیها و ارتفاع ساختمانها همگی عواملی هستند كه درجریان، سرعت باد و حركت هوا تاثیر می گذارند. محاسبه پراكندگی و میزان غلظت مواد آلوده دراتمسفر نه تنها بستگی به سرعت باد دارد، بلكه بستگی به جهت آن نیز خواهد داشت. طبق اطلاعات جمع آوری شده سازمان هواشناسی وضعیت بادهای تهران در یك دوره ده ساله به شرح زیر است:

سرعت باد: بادهای ضعیف (بین یك تا شش گروه) صبح ها،83 درصد و بعدازظهرها50 درصد و هنگام غروب 65 درصد بادها را تشكیل می دهند.

بادهای شدیدتر تا10 گره، حدوداً93 درصد تمامی بادها را تشكیل می دهند. در داخل شهر بر اثر وجود ساختمان ها و دیگر موانع تغییراتی به وجود می آید. بادهای تهران غالباً ضعیف بوده و هوای این شهر در بیشتر روزهای سال، آرام است.

سمت باد: می توان گفت 70درصد بادهای شهر تهران ضعیف هستند (بین1 تا6 گره) و جهت مشخصی ندارند. وزش باد در شهر تهران به طور عمده از سمت غرب است. با توجه به آن كه اغلب بادهای تهران ضعیف بوده و جهت مشخصی ندارند تاثیر چندان زیادی در كاهش آلودگی هوا ندارند.

آلودگی هوا


تحت تأثیر عواملی چون عوامل طبیعی؛ فوران‌های شدید آتشفشان، وزش توفان، بادهای شدید و…، گازها و ذراتی را وارد هوا می‌کنند وفعالیت انسان؛ کارخانجات صنعتی، کشاورزی، شهرسازی، وسایل گرمازا، نیروگاهها، وسایل نقلیه و... هرماده‌ای که وارد هوا شود، خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن را تغییر می‌دهد و به چنین هوای تغییر یافته، هوای آلوده گویند.
مواد آلوده کننده نیز شامل منوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، هیدروکربن‌های سوخته نشده، ذرات ریز معلق، برمید سرب و سایر ترکیبات سربی می باشند که همگی حاصل فعالیت انسان ها و از سوختن بنزین اتومبیل و یا نفت کوره منتج می شوند.

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.